Bijeenkomstleiding

Veel organisaties organiseren bijeenkomsten voor hun medewerkers, klanten of andere betrokkenen met belangrijke doelstellingen.
Ondanks dat er veel verschillende onderwerpen kunnen zijn staat er vaak één ding centraal. De bijeenkomsten moeten een bepaald effect hebben op hun bezoekers.
Of het nu om personeelsbijeenkomsten gaat, workshops voor klanten of een landelijke bijeenkomst van een branchevereniging.

Focusspot gelooft dat belangrijke bijeenkomsten het meest effectief zijn als de deelnemers worden betrokken bij het proces.

De bijeenkomstleiding van Focusspot bestaat uit:

Voorafgaand:
1. Gezamenlijk in kaart brengen van programma en doelstellingen
2. Afstemming vorm en aanpak van de procesbegeleiding
Tijdens:
1. Balans en rust brengen en houden onder de deelnemers
2. Deelnemers actief onderdeel maken van bijeenkomst
3. Bewaken van de bijeenkomstdoelstellingen
4. Bewaken en bijsturen van het programma en het tijdsverloop
Erna:
1. Evaluatie
2. Aanbevelingen