Ervaring

Welke sectoren?
• Zorg (verzorgd wonen, revalidatie en verloskunde)
• HBO (Master) onderwijs en HBO onderwijsinnovatie
• ICT, Bouw, Entertainment, Adviesbureaus e.d.

Welke doelgroepen:
• Management teams en directies
• Bestuurders
• Zelfstandig ondernemers en zelfstandige professionals
• Leidinggevenden (managers, teamleiders en coördinatoren)
• Professionele teams en individuele zelfstandige professionals
(zorgprofessionals, (PA) Klinisch Verloskundigen, HBO docenten, stafprofessionals (HR, Communicatie, Administratie, Projectmanagers etc.)

Welke diensten:
• Missie, visie en kernwaarden sessies
• Vertalen van visie naar keuzes en acties
• Begeleiding in Persoonlijk, Professioneel en Authentiek leiderschap
• Individuele coaching en Team/Groeps coaching